top of page
Search
 • CThM Admin

Persbericht 30 mei 2023 - Centre for Theology of Migration Amsterdam viert vijf jarig bestaan!

Persbericht 30 mei 2023 - Centre for Theology of Migration Amsterdam viert vijf jarig bestaan! Komende zaterdag 3 juni viert het Centre for Theology of Migration (CThM), de éénjarige postacademische ambtsopleiding tot migrantenpastor en -kerkleider aan de VU Amsterdam, haar vijfjarig bestaan! Het CThM is ontstaan als samenwerking tussen Samen Kerk in Nederland (SKIN) en de Faculteit Religie en Theologie van de VU Amsterdam. Deze samenwerking leidde tot een uniek onderwijsprogramma: Het Centrum voor Theologie van de Migratie. Dit is een eenjarig postacademisch programma in het Engels, gericht op (toekomstige) migrantenpastores, kerkelijk werkers en geestelijken. De opleiding trekt kerkleiders vanuit de internationale en migrantenkerken in Nederland, van allerlei verschillende nationaliteiten en denominaties. Zo’n vijftig kerkleiders hebben inmiddels de opleiding gevolgd, en zijn uitgestroomd naar een vervolgopleiding, een aanstelling binnen een kerkgenootschap, of een positie binnen christelijke organisaties zoals het NBG en SKIN. Een greep uit de onderwerpen die studenten kiezen voor hun eindopdracht laat goed zien wat er leeft binnen deze doelgroep:

 • Theologische beschouwingen over het aanvragen van asiel.

 • Handelingen van de migranten: verhalen over de rol van geloof en God bij migratie.

 • De relatie tussen winti en het christendom.

 • Uitdagingen van een nieuw opkomende migrantenkerk.

 • Inzicht in de opvattingen van Nederlandse postmoderne seculieren over christelijk geloof.

 • Nieuwe ideeën om de relatie tussen migrantenkerken en Nederlandse kerken te verbeteren.

 • Initiatief voor mannenpastoraat onder migrantengemeenschappen.

 • Sociale gerechtigheid voor kansarme groepen.

 • Uitdagingen van de tweede generatie migranten.

 • Welvaart- en armoedekwesties onder migranten.

Rector Dr. Samuel Lee: ‘We kijken met dankbaarheid terug op de afgelopen vijf jaar. Onze alumni vertegenwoordigen de rijkdom van levenservaringen die migrantenvoorgangers met zich meebrengen. Als opleidingsinstelling bieden we een plek om daar op te reflecteren en van elkaar te leren. Zo groeien we, en het is geweldig om te zien hoe die investering in Gods Koninkrijk vrucht is gaan dragen’.

Voorzitter van SKIN ds. Rhoinde Mijnals-Doth: ‘Het CThM is voor ons een belangrijke kweekvijver van talent. De opleiding fungeert als een springplank: we zien dat alumni doordrongen zijn van de visie van eenheid in diversiteit en het maatschappelijk commitment dat voor SKIN zo centraal staat’.

Prof. dr. Ruart Ganzevoort, decaan van de Faculteit Religie en Theologie aan de VU: “De migrantengemeenschap in Nederland is groot en zeer divers en heeft vaak een duidelijke religieuze identiteit. De VU is buitengewoon blij met de rol die het CThM speelt voor de christelijke migrantengemeenschappen. Samen leiden we voorgangers op voor migrantenkerken en we hopen dat nog lang te kunnen doen!”

Het CThM viert haar lustrum komende zaterdag met een kleinschalige bijeenkomst op de VU. Hierbij zullen studenten, alumni en diverse betrokkenen bij CThM terug- en vooruitblikken op onderwijs en onderzoek voor en door de migrantenkerken in Nederland. Meer weten? Kijk op www.cthm.info en www.skinkerken.nl.

61 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page